Pamięci poległych

Obchody Święta Policji rozpoczęły się od uroczystości przed Tablicą Pamięci i złożenia wieńców przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”. Dla całej formacji to szczególnie wzruszający i podniosły moment – w ten sposób funkcjonariusze oddają hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Komendzie Głównej Policji. Uczestniczyli w nich m.in. Podsekretarz Stanu w MSW Marcin Jabłoński, ks. bp Józef Guzdek – Biskup Polowy Wojska Polskiego, Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, jego zastępcy: nadinsp. Krzysztof Gajewski, nadinsp. Mirosław Schossler i nadinsp. Wojciech Olbryś, komendanci wojewódzcy Policji, kierownictwo KGP, Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Irena Zając.

Zgromadzonych przed Tablicą Pamięci przywitał Komendant Główny Policji. Nadinsp. Marek Działoszyński powiedział do zebranych, że do tradycji obchodów Święta Policji weszły coroczne spotkania w tym symbolicznym miejscu, jaką jest  Tablica Pamięci w Komendzie Głównej Policji.  – To szczególnie wzruszający i podniosły moment naszego święta. Przez swoją obecność w tym miejscu, pochylenie głów przed tabliczkami epitafijnymi z nazwiskami poległych policjantów oraz modlitwę, oddajemy hołd i podkreślamy nasze zobowiązanie do zachowania w pamięci wszystkich policjantów, którzy – działając w ochronie życia i zdrowia obywateli – zginęli podczas służby – mówił komendant główny. Dodał, że formacja policyjna nie zapomina o ich bliskich i podkreślił nieocenioną pomoc, jaką niesie Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. –  Serdecznie dziękuję pani prezes i wolontariuszom fundacji za wspieranie rodzin po poległych funkcjonariuszach – dodał szef Policji.

Komendant główny, podczas przemówienia, powiedział też, że młodzi ludzie wstępują do Policji mimo ryzyka utraty życia i zdrowia na służbie. – Chęć bycia policjantem, honor i zaszczyt wykonywania tego trudnego zawodu, służenia ludziom, stawania w obronie porządku prawnego państwa są silniejsze niż świadomość realnych zagrożeń. Dlatego zawsze podkreślam, że zawód policjanta to specjalny zawód dla wyjątkowych ludzi – zaznaczył szef Policji.
 
– Szanowni Państwo, nie ma większego heroizmu nad to, gdy człowiek gotów jest poświęcić swe życie, by inni mogli żyć spokojnie i bezpiecznie – te piękne i głęboko mądre słowa zostały wypowiedziane podczas uroczystości pogrzebowych podkomisarza Marciniaka, bohatera z Magdalenki, którego tabliczka epitafijna jest na Tablicy Pamięci – przypomniał nadinsp. Marek Działoszyński. Zauważył, że takie słowa są często padają podczas homilii – budują one etos policyjnej służby i wzmacniają w nas przekonanie, że powinniśmy traktować  służbę w Policji jako misję. –  Cześć pamięci naszych kolegów, którzy wypełnili rotę policyjnego ślubowania do końca, oddając swe życie na służbie. Na pewno nie zginęli na darmo, pozostaną w naszej pamięci i na kartach historii polskiej Policji. Pozostaną na zawsze w naszych sercach – zakończył Komendant Główny Policji.

Następnie, po modlitwie w intencji poległych policjantów, złożono wiązanki kwiatów, odegrano melodię „Śpij kolego” i uczczono pamięć wszystkich poległych minutą ciszy.

Podczas uroczystości w Komendzie Głównej Policji złożono też wieńce pod obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”, który znajduje się przed gmachem Komendy Głównej Policji. To właśnie tu złożona jest urna z prochami policjantów, którzy na mocy rozkazu z 5 marca 1940 roku, podpisanego m.in. przez Józefa Stalina, zostali zamordowani przez NKWD i pogrzebani w Miednoje.

Mariusz Góra

źródło: www.policja.pl