Posiedzenie Zarządu Fundacji 14 sierpnia 2013

W dniu 14 sierpnia 2013r. odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji,  na którym rozpatrzono 8 podań o udzielenie pomocy finansowej.

Po analizie wniosków, Zarząd Fundacji przyznał zapomogi finansowe dotyczące:

pomocy socjalnej – 7 podań

zdobywania wykształcenia i wiedzy – 1 prośba.

Omówiono również udział przedstawicieli Zarządu Fundacji w najbliższych uroczystościach i wydarzeniach.