Posiedzenie Zarządu Fundacji 6 września 2013

W dniu 6 września 2013r. odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji,

na którym rozpatrzono 13 podań o udzielenie pomocy finansowej. Po analizie wniosków, Zarząd Fundacji przyznał zapomogi finansowe dotyczące:

pomocy socjalnej – 7 podań

zdobywania wykształcenia i wiedzy – 2 prośby

pomocy związanej z ochroną zdrowia – 3 wnioski.

Jeden wniosek został rozpatrzony negatywnie.

 

W drugiej części posiedzenia omówiono udział przedstawicieli Zarządu Fundacji w najbliższych wydarzeniach, m.in. organizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 Oddział w Katowicach uroczystości XX-lecia powstania Grobu Policjanta oraz Dni Poległych i Pomordowanych Policjantów II RP.