Posiedzenie Zarządu Fundacji 20 września 2013

W dniu 20 września 2013r. odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji, na którym rozpatrzono 10 podań o udzielenie pomocy finansowej. Po analizie wniosków, Zarząd Fundacji przyznał zapomogi finansowe dotyczące:

– pomocy socjalnej – 5 podań

– zdobywania wykształcenia i wiedzy – 3 prośby

– pomocy związanej z ochroną zdrowia – 2 wnioski.

W drugiej części posiedzenia omówiono udział przedstawicieli Zarządu Fundacji w najbliższych wydarzeniach.