Posiedzenie Zarządu Fundacji 5 listopada 2013

W dniu 5 listopada 2013r. odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji, na którym rozpatrzono 15 podań o udzielenie pomocy finansowej. Po analizie wniosków, Zarząd Fundacji przyznał zapomogi finansowe dotyczące:

– pomocy socjalnej – 1 podań

– zdobywania wykształcenia i wiedzy – 1 prośba

– pomocy związanej z ochroną zdrowia – 3 wnioski

Jeden wniosek został rozpatrzony negatywnie.

W drugiej części posiedzenia omówiono przygotowanie przyszłorocznej akcji ZIMA 2014 organizowanej dla podopiecznych Fundacji. Osoba odpowiedzialna za realizację wyjazdów przedstawiła szczegóły logistyczne i terminy turnusów ferii zimowych. Uzgodnienia terminów pobytu podopiecznych Zarząd Fundacji będzie dokonywał drogą e-mailową i telefoniczną. Przyjęty plan turnusów pozwala podopiecznym ze wszystkich województw skorzystać z zimowego wypoczynku.

Omówiono również udział przedstawicieli Zarządu Fundacji w najbliższych uroczystościach i wydarzeniach.

Do Fundacji wpłynęło zaproszenie na spotkanie jubileuszowe czeskiej fundacji, która istnieje już 11 lat. Nadace policistu a hasicu „vzajemna pomoc v tisni” jest naszą młodszą siostrą, z którą od początku jej istnienia ściśle współpracujemy, przede wszystkim w zakresie wymiany wakacyjnej naszych podopiecznych oraz wzajemnego uczestnictwa w spotkaniach rocznicowych.

Spotkanie jubileuszowe odbędzie się w dniach 28 – 29 listopada 2013r. w Pradze.