Posiedzenie Zarządu Fundacji 10 października 2013

W dniu 10 października 2013r. odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji, na którym rozpatrzono 19 podań o udzielenie pomocy finansowej. Po analizie wniosków, Zarząd Fundacji przyznał zapomogi finansowe dotyczące:

– pomocy socjalnej – 9 podań

– zdobywania wykształcenia i wiedzy – 6 wniosków

– pomocy związanej z ochroną zdrowia – 2 prośby.

Dwa wnioski zostały rozpatrzony negatywnie.

W drugiej części posiedzenia omówiono plany wypoczynku zimowego dla podopiecznych Fundacji oraz udział przedstawicieli Zarządu Fundacji w najbliższych wydarzeniach.