Spotkanie Ministra Spraw Wewnętrznych z rodzinami poległych policjantów

„Nie ma większego zaszczytu i większej zasługi niż oddać życie za bliźnich, a to jest istota tej niezwykle trudnej służby – służby w policji, za którą jesteśmy wszyscy wdzięczni” – powiedział minister Bartłomiej Sienkiewicz, zwracając się podczas świątecznego spotkania do rodzin z Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. W spotkaniu uczestniczył nadinsp. Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji.

Minister Bartłomiej Sienkiewicz zwracając się do wdów po poległych policjantach nawiązał do słów polskiego wieszcza, Adama Mickiewicza: „Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże (…) Zapomnij o mnie”. „Te słowa oddają stosunek policjantów oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do rodzin poległych na służbie policjantów” – powiedział minister Bartłomiej Sienkiewicz do rodzin, które przybyły na spotkanie w MSW. Minister Spraw Wewnętrznych dodał także, że „nie możemy być obojętni na to, co się dzieje z najbliższymi, szczególnie jeśli związani są ze sobą tym niewidzialnym węzłem obowiązku, lojalności i pracy razem”.
 
Nadinsp. Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji podziękował za zorganizowanie świątecznego spotkania z udziałem rodzin z Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Szef policji zadeklarował także stałą gotowość pomocy policyjnym rodzinom, których bliscy stracili życie na służbie.
 
Koordynatorzy i wolontariusze Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach ze wszystkich województw otrzymali od ministra Bartłomieja Sienkiewicza pamiątkowy grawerton, w podziękowaniu za zaangażowanie w pomoc udzielaną potrzebującym rodzinom.

Irena Zając, prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach przedstawiła najważniejsze działania Fundacji na rzecz rodzin poległych policjantów. Fundacja działa od 16 lat. Pomaga rodzinom tych funkcjonariuszy policji, którzy stracili życie na służbie. Aktualnie w Polsce jest 220 takich rodzin. Zarząd Fundacji współpracuje z kierownictwem policji i poszczególnymi policjantami, a także pracownikami cywilnymi policji. Prezes Fundacji, Irena Zając podkreślała znaczenie pomocy, jaką Fundacja otrzymuje w środowisku policyjnym.

Pomoc jaką otrzymują rodziny wdów i sierot po poległych funkcjonariuszach pochodzi m.in. ze zbiórek pieniężnych, darowizn i datków, a także z 1% podatku dochodowego. Tylko w ubiegłym roku dzięki 1% odprowadzonemu na rzecz Fundacji, udało się uzyskać w sumie 370 tys. zł. Podopieczni Fundacji otrzymują różnorodną pomoc: zapomogi materialne i finansowe, stypendia i pomoc materialną związaną z kształceniem i nauką, dofinansowanie pobytu na koloniach i obozach, a także kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot.

Podczas spotkania minister Bartłomiej Sienkiewicz otrzymał z rąk harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju. Tegoroczna akcja przekazania betlejemskiego płomienia przebiega pod hasłem „Wyjdź z cienia. Pokaż dobro!”. Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski w sobotę (14 grudnia), już po raz dwudziesty trzeci. Polscy harcerze otrzymali betlejemski płomień z rąk skautów ze Słowacji. Dzięki zaangażowaniu młodych wolontariuszy – harcerzy oraz instruktorów ZHP co roku, przed Wigilią Bożego Narodzenia, hasło betlejemskie przekazywane jest dalej. Betlejemskie Światło Pokoju jest świadectwem nadziei oraz inspiracji do czynienia dobra.

Podczas spotkania z harcerzami, minister Bartłomiej Sienkiewicz wręczył zabawki dzieciom z Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Mali podopieczni z Fundacji w ramach świątecznego upominku otrzymali pluszowe misie, klocki, gry planszowe, puzzle, itp.

Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju została zapoczątkowana w 1986 roku przez austriackich skautów, którzy przywieźli płomień z Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem do katedry wiedeńskiej. Stamtąd, dzięki skautom, betlejemski płomień trafia niemal do wszystkich krajów Europy.

Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy przyjmują m.in.: Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, Marszałek Sejmu i Prymas Polski. Do 24 grudnia dotrze do wszystkich miast na terenie Polski.

Źródło: MSW