Spotkali się w komendzie w Białymstoku

Były świąteczne życzenia, upominki oraz wymiana życiowych doświadczeń – tak wyglądało dzisiejsze spotkanie Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z członkami rodzin poległych policjantów podlaskiego garnizonu i Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Dzisiaj przed południem w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku odbyło się spotkanie Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z członkami rodzin poległych policjantów podlaskiego garnizonu i Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. W trakcie spotkania Podlaski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Sławomir Mierzwa złożył zebranym najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Była to również okazja do wręczenia upominków zebranym rodzinom. W podziękowaniu „za okazane serce” upominek w postaci statuetki Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach nadinspektorowi Sławomirowi Mierzwie wręczyła również Pani Irena Zając – Prezes Fundacji. W dalszej części spotkania, już przy kawie i herbacie zebrani goście w serdecznej atmosferze wymieniali się doświadczeniami oraz dzielili się swoimi sukcesami i problemami życia codziennego.

źródło: KWP Białystok