Wspólnie przy wigilijnym stole w Olsztynie

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wspólnie z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach zaprosili na spotkanie wigilijne pozostające pod opieką fundacji osierocone rodziny, których ojcowie zginęli w czasie pełnienia służby. Uroczystość uświetnił występ mł. asp. Tomasza Marek z Laboratorium Kryminalistycznego, który grał i  śpiewał kolędy.

W minioną sobotę odbyła się wspólna Wigilia, w której uczestniczyli nadinsp. Józef Gdański Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz rodziny poległych funkcjonariuszy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, ksiądz dr Zbigniew Czerniak kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Arcybiskup Senior Edmund Piszcz, przedstawiciele Warmińsko – Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSSZ Policjantów, a także osoby na co dzień wspierające działalność fundacji.

Uroczystość odbyła się dzięki wsparciu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Podczas wigilijnego spotkania Święty Mikołaj wręczył rodzinom prezenty ufundowane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Warmińsko – Mazurski Zarząd Wojewódzki NSSZ Policjantów i sponsorów. Wszyscy obecni połamali się opłatkiem, składając życzenia.

Uroczystość uświetnił występ mł. asp. Tomasza Marek z Laboratorium Kryminalistycznego, który grał i  śpiewał kolędy.

W podziękowaniu dzieci wręczyły gościom własnoręcznie wykonane świąteczne stroiki. Irena Zając Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach podziękowała, nadinsp. Józefowi Gdańskiemu i asp. szt. Małgorzacie Kowalewicz, za okazane serce, wręczając statuetkę.

Na Warmii i Mazurach jest wielu funkcjonariuszy, którzy pomagają przetrwać rodzinom poległych policjantów. Bardzo ważna i nieoceniona jest pomoc materialna, która trafia do dzieci, których ojcowie zginęli w czasie pełnienia służby.

Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione opieki, często tracą jedynych żywicieli. Sytuacja finansowa niektórych rodzin jest bardzo ciężka. Najczęściej giną młodzi wiekiem i stażem pracy policjanci. Renta przysługująca rodzinie jest zbyt niska, aby zapewnić utrzymanie osieroconej rodzinie.

Każdy z nas składając ślubowanie wypowiadał słowa „ślubuję strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. (…)”. Każdy z nas podczas codziennej służby naraża swoje życie. Dlatego to właśnie my powinniśmy najlepiej rozumieć te słowa i wspierać się wzajemnie.