Order Uśmiechu

W sobotę 4 października w budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Hannie Parchimowicz z Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Orderu Uśmiechu.

Hanna Parchimowicz jest drugą, po prezes Irenie Zając, osobą z Fundacji, która została pasowana na kawalera „najsłoneczniejszego z odznaczeń”, oczywiście za pomocą róży. Ceremonii stało się zadość – pani Hania, która od lat wspiera działalność Fundacji, wyjeżdża z dziećmi na letni i zimowy wypoczynek, jest dla nich zawsze dostępną i kochającą „ciocią”, musiała także spełnić puchar soku ze świeżo wyciśniętych cytryn.

Gratulacjom nie było końca. Na ceremonię przybył m. in. I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, liczni podopieczni Fundacji, rodzina oraz grono znajomych i przyjaciół pani Hani.

Paweł Ostaszewski

zdj. autor