Posiedzenie Zarządu Fundacji 14 października 2014

W dniu 14 października 2014r. odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji, na którym rozpatrzono 17 podań. Po analizie wniosków, Zarząd Fundacji przyznał pomoc dotyczącą:

– pomocy socjalnej – 14 podań

– zdobywania wiedzy i wykształcenia – 3 prośby

– ochrony zdrowia – 2 wnioski

– zakwalifikowania na wyjazdy wypoczynkowo – zdrowotne organizowane przez Fundację – 2 zgłoszenia.

W drugiej części posiedzenia omówiono udział przedstawicieli Zarządu Fundacji w najbliższych uroczystościach i wydarzeniach.