Centralne obchody Dnia Weterana

W piątek 29 maja Prezes Zarządu Fundacji Irena Zając na zaproszenie Ministra Obrony Narodowej uczestniczyła w centralnych obchodach Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ w Bydgoszczy.

W uroczystościach udział wzięli m.in.: Wicepremier Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Komendant Główny Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy oraz przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkich i miejskich, a przede wszystkim Weterani misji zagranicznych.
 
W obecności asysty honorowej połączonych sił wojska i policji oraz pocztów sztandarowych instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, wręczono wyróżnionym Weteranom medale, odznaki i tytuły honorowe. Aby oddać cześć poległym na misjach żołnierzom i funkcjonariuszom przeprowadzono Apel Pamięci zwieńczony salwą honorową w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz złożeniem wieńców pod Pomnikiem Walk i Męczeństwa. Spotkanie zakończył pokaz musztry paradnej oraz defilada zebranych na Starym Rynku pododdziałów reprezentacyjnych i orkiestr.
 
Następnie wszyscy udali się do Opery Nova, aby porozmawiać z wyróżnionymi wcześniej Weteranami. Podczas spotkania Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wręczył nagrody zwycięzcom konkursów towarzyszącym Dniu Weterana, takich jak m.in. zawody strzeleckie rannych i poszkodowanych żołnierzy.
 
Dla uczestników obchodów i mieszkańców Bydgoszczy na Wyspie Młyńskiej przygotowany został Piknik Weterana, podczas którego można było obejrzeć pokaz sprzętu wojskowego oraz policyjnego, prezentację ćwiczeń wysokościowych z wykorzystaniem śmigłowca przygotowaną przez bydgoską Sekcję Antyterrorystyczną, a także koncerty Reprezentacyjnej Orkiestry Policji, Orkiestry Wojskowej z Bydgoszczy, Orkiestry Koncertowej Wojska Polskiego i innych mundurowych grup muzycznych.
  
Policja na misjach zagranicznych (źródło: KGP)
 
Obecnie w międzynarodowych misjach pokojowych (pod auspicjami ONZ) przebywa 3 funkcjonariuszy stacjonujących w Liberii – Monrovia, gdzie jako eksperci działają w ramach doradztwa lokalnej policji. Przebywają tam od 30 marca 2015 r.
Jednostka Specjalna Polskiej Policji pod auspicjami ONZ zakończyła służbę w Kosowie w roku 2008. Aktualnie pełni ona służbę pod auspicjami UE.
Szkołami policyjnymi, które kształcą oficerów policji pod kątem udziału w misjach międzynarodowych są: Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoła Policji w Słupsku i Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
Polska policja uczestniczy w misjach pokojowych ONZ od 27 marca 1992 roku. Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych utworzył wówczas polską grupę policyjną na terenach byłej Jugosławii (misja UNPROFOR), w ramach którego służbę pełniło 30 polskich policjantów. Wypełniali zadania w zakresie obserwacji oraz inspekcji, przestrzegania praw człowieka, pomocy instytucjom międzynarodowym w dystrybucji pomocy humanitarnej.

Łącznie w polskich kontyngentach policyjnych pod auspicjami ONZ w latach 1992 – 2014 służbę pełniło dotąd 2152 policjantów, w tym 56 funkcjonariuszek i 2 pracowników cywilnych policji.
 
Podczas pełnienia służby w misjach pokojowych śmierć poniosło w sumie 6 polskich policjantów, 52 zostało rannych.

Na podstawie: KWP Bydgoszcz