Katowice: Spotkanie wigilijne z rodzinami poległych policjantów

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, wspólnie z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach zaprosili na spotkanie wigilijne pozostające pod opieką Fundacji osierocone rodziny.

Wczoraj odbyła się wspólna wigilia, w której uczestniczyli nadinsp. Jarosław Szymczyk Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wraz z zastępcami oraz kierownictwo Wydziału Doboru i Szkolenia i rodziny poległych funkcjonariuszy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z Panią Prezes Ireną Zając i kapelan śląskiej policji ks. Joachim Gondro.

Rodziny policjantów, którzy słowa roty policyjnej wypełnili do końca, otrzymały świąteczne prezenty ufundowane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Zarząd Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach i NSZZ Policjantów. Symboliczne upominki od Fundacji i zebranych rodzin dostało także obecne na wigilii kierownictwo śląskiego garnizonu. Szczególne podziękowania za zaangażowanie w pomoc dla rodzin poległych policjantów, z ust Pani Prezes Fundacji i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, usłyszała ani Alicja Tawkin z Wydziału Doboru i Szkolenia KWP. W imieniu rodzin poległych policjantów za zaproszenie na uroczystość oraz okazane serce podziękowała Pani Elżbieta Stępień.

W świąteczny nastrój wprowadziła obecnych śląska orkiestra policyjna. Przy dźwiękach granych kolęd obecni na spotkaniu przełamali się opłatkiem składając sobie świąteczne życzenia. Wśród najmłodszych byli trzymiesięczny Krzyś i pięciomiesięczna Emilka, których dziadkowie zginęli na służbie. 

źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/158827,Spotkanie-wigilijne-z-rodzinami-poleglych-policjantow.html