Warszawa: Spotkanie wigilijne z rodzinami poległych policjantów

W corocznym spotkaniu opłatkowym z podopiecznymi Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach uczestniczył Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Michał Domaradzki. Tradycją stało się, że z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia na uroczystość wigilijną szef stołecznych policjantów zaprosił rodziny, których bliscy zginęli w czasie pełnienia służby.

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to okres spotkań, składania życzeń oraz łamania się opłatkiem. Dzisiaj Komendant Stołeczny Policji w obecności swoich zastępców złożył świąteczne życzenia rodzinom policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Nadinspektor Michał Domaradzki zapewnił, że dbałość i opieka nad policyjną rodziną wynika z potrzeby serca i zapewnił, że wszyscy mogą liczyć na wsparcie i pomoc.
Irena Zając, Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, podziękowała nadinsp. Michałowi Domaradzkiemu za okazane serce i przygotowanie spotkania wigilijnego dla rodzin poległych policjantów oraz złożyła wszystkim świąteczne życzenia.
Ksiądz Józef Jachimczak pobłogosławił opłatek i złożył zebranym życzenia spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Kapelan stołecznych mundurowych podkreślił rolę rodziny w społeczeństwie oraz jak istotne jest pielęgnowanie pamięci o niej.
Uroczystość uświetnił występ kwintetu dętego Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

Każda śmierć to tragedia osobista i materialna, dla rodzin pozbawionych opieki. Dlatego też osierocone rodziny objęte zostały szczególną opieką przez Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Fundację założył w 1997 roku Komendant Główny Policji. Zasadniczym celem działalności jest pomoc materialna dla tych rodzin.

źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/120263,Spotkanie-wigilijne-z-rodzinami-poleglych-policjantow.html