Msza św. w intencji poległych na służbie policjantów

Poranną Mszą św. w Katedrze Polowej w Warszawie uczczono pamięć poległych funkcjonariuszy policji. Eucharystii przewodniczył Biskup Polowy Józef Guzdek, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji. W homilii bp Guzdek dziękował funkcjonariuszom za wrażliwość serca na potrzeby bliźnich, zwłaszcza rodzin poległych na służbie policjantów, które są otaczane opieką. Po zakończeniu Eucharystii odbyła się ceremonia wręczenia medali Ordynariatu Polowego „Gloria Intrepidis et Animi Promptis” oraz „Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki”.

Msza św. rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Komendy Głównej Policji. Liturgię słowa oraz oprawę muzyczną przygotowali funkcjonariusze. W homilii bp Guzdek powiedział, że „wdzięczność jest miarą wielkości i szlachetności ludzkiego serca”. – Niestety, wielu o tym zapomina. A jeśli nawet zdobywamy się na okazanie wdzięczności, często czynimy to w odniesieniu do Boga i do ludzi zbyt późno – podkreślał. Biskup Polowy przypomniał, że w szeregach Policji od wielu lat istnieje Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 roku, która przez wiele lat musiała walczyć o prawdę i czekać na upamiętnienie losu swoich synów, mężów i ojców zamordowanych wiosną 1940 roku w Katyniu, Twerze, Bykowni i innych miejscach kaźni.

Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji podkreślił, że w ostatnich latach tradycją stał się udział w święcie Policji rodzin funkcjonariuszy, którzy polegli na służbie. – W tym roku, w przeddzień oficjalnych uroczystości w Komendzie Głównej Policji, na Tablicy Pamięci zostało umieszczonych kolejnych pięć tabliczek epitafijnych. Wzruszającym gestem było ich odsłonięcie przez żony poległych funkcjonariuszy wraz z małymi dziećmi – powiedział.

Zdaniem bp. Guzdka przechodząc obok tego miejsca, każdy „będzie mógł zatrzymać się na chwilę, aby oddać hołd poległym”. – Dla policjantów jest to także wymowne miejsce do rachunku sumienia z wierności złożonemu ślubowaniu. Spotkanie z tymi, którzy do końca wypełnili rotę ślubowania, zmusza do refleksji i do coraz bardziej ofiarnej służby na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w naszej Ojczyźnie – powiedział. Biskup Polowy podkreślił, że policja dzięki otoczeniu opieką rodzin poległych policjantów buduje prawdziwą wspólnotę, której poczucie jest nieraz ważniejsze niż otrzymana pomoc materialna.

Biskup Guzdek wyraził wdzięczność pracownikom Fundacji Pomocy Wdów i Sierot po Poległych Policjantach za ich pomoc rodzinom, a także funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom, którzy w codziennej służbie wykazują zrozumienie i wrażliwość wobec potrzebujących. – W doroczne święto Policji dziękujmy Bogu za wszystkich powołanych do służby sprawie bezpieczeństwa, sprawiedliwości i porządku publicznego. Dziękujmy za każdego policjanta i policjantkę, którzy w czasie służby i poza nią wyróżniają się wrażliwością serca i bystrością umysłu. To oni jako pierwsi słyszą głos „wołających z daleka” o pomoc. Nie pozostają obojętni na to wołanie, ale spieszą z pomocą licząc się z możliwością utraty zdrowia a nawet życia – powiedział.

Eucharystię koncelebrowali z bp. Guzdkiem kapelani policji. Uczestniczyły w niej rodziny poległych na służbie funkcjonariuszy policji. Obecni byli także Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, nadinsp. Jarosław Szymczyk,  Komendant Główny Policji, kierownictwo i pracownicy Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, komendanci i funkcjonariusze policji z całego kraju.

W imieniu policjantów za sprawowaną Mszę św., obecność i opiekę duszpasterską podziękował nadinsp. Jarosław Szymczyk. – Dziękuję za każdy dzień waszej obecności w naszym służbowym i prywatnym życiu. Za często wskazywanie kierunków i przypominanie o najwyższych wartościach. Za to, że każdego dnia możemy na was liczyć – powiedział.

Po zakończeniu Eucharystii odbyła się ceremonia odznaczenia medalem Ordynariatu Polowego „Gloria Intrepidis et Animi Promptis” dziewięciu funkcjonariuszy. Uhonorowano nimi policjantów, którzy swoją codzienną postawą dają wyraz nie tylko przestrzegania zasad moralnych i etycznych, ale także świadectwo przywiązania do wiary i wartości religijnych i patriotycznych. Podczas uroczystości bp Józef Guzdek, minister Błaszczak oraz nadinsp Szymczyk odznaczyli medalem „Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki” pięciu funkcjonariuszy policji. W imieniu odznaczonych za odznaczenia podziękowała podinsp. Barbara Żebrowska z Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Po Mszy św. na Zamku Królewskim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych funkcjonariuszom policji. Dalsze uroczystości odbywać się będą na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza m.in. promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, ślubowanie nowo przyjętych stołecznych funkcjonariuszy, zaś laureatom konkursu „Policjant, który mi pomógł” zostaną wręczone wyróżnienia.

24 lipca 1919 roku Sejm przyjął ustawę o Policji Państwowej, która działała do II wojny światowej. Po wojnie – 7 października 1944 r. – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego formalnie powołał Milicję Obywatelską, która faktycznie istniała już od dwóch miesięcy na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. 6 kwietnia 1990 roku Sejm rozwiązał MO, a na jej miejsce powołał Policję. Obecnie służbę w Policji pełni ok. 100 tys. funkcjonariuszy, co czyni ją największą służbą mundurową w kraju.

źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129388,Msza-sw-w-intencji-poleglych-na-sluzbie-policjantow.html