Posiedzenie Rady Fundacji

Podczas posiedzenia Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, które odbyło się 28 marca 2017 r., podsumowano działalność Fundacji w roku 2016.

Odbywające się w Komendzie Głównej Policji posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady nadinsp. Władysław Padło. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady: Grażyna Karłowicz – Stoma i Maciej Sławiński oraz Zarząd w składzie: Irena Zając – prezes, Joanna Molak – wiceprezes, Zenon Parchimowicz – sekretarz, mł. insp. Barbara Żebrowska i Halina Wieczur – członkinie Zarządu. Pani Prezes przedstawiła sprawozdanie z działalności w roku 2016, omawiając poszczególne zagadnienia dotyczące podejmowanych działań, wyniki finansowe, sukcesy i problemy Fundacji. Rada pozytywnie oceniła kolejny rok pracy na rzecz podopiecznych, zatwierdziła bilans i rachunek wyników za 2016 rok. W ubiegłym roku odbyło się 17 posiedzeń Zarządu, podczas których podjęto 43 uchwały, przyznano podopiecznym 195 zapomóg w tym 118 socjalne, 24 osób otrzymało pomoc na naukę, a 53 na ochronę zdrowia. Wzorem lat ubiegłych podopieczni Fundacji wyjechali na zimowiska, kolonie, wczasy rodzinne oraz do sanatorium.

Ważnym elementem spotkania były rozmowy i ustalenia dotyczące zbliżającego się Jubileuszu 20-lecia, który Fundacja będzie obchodziła we wrześniu br.

W związku z trwającym nadal okresem rozliczeniowym, zachęcamy Państwa do przekazywania 1% podatku na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, KRS 0000101309. Serdecznie dziękujemy za każdą formę wspierania naszej działalności.