Spotkanie w Pałacu Prezydenckim

W czwartek 16 marca 2017 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia przez Prezydenta Andrzeja Dudę oraz jego małżonkę Agatę Kornhauser-Dudę stypendiów dzieciom, których jedno z rodziców zostało ranne lub poległo na służbie.  W śród stypendystów  znalazły  się dzieci żołnierzy, strażaków, policjantów, pracowników służb publicznych.  W  uroczystości wzięła również udział Pani Irena Zając prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, gdyż pośród stypendystów znaleźli się podopieczni Fundacji.  

Podczas ceremonii  Prezydent RP  wygłosił bardzo wzruszające przemówienie, w którym podkreślał, iż „to nie jest kredyt, to nie jest pożyczka, tu nie ma żadnego długu, to długo został zaciągnięty kiedyś przez tych, dla których wasze mamy, wasi ojcowie służyli, poświęcali się dla polskiego państwa, dla ludzi, dla społeczeństwa, dla bliźnich”  zwracając się do stypendystów.  Zwrócił on uwagę, że jest to raczej spłata długu ze strony społeczeństwa.