KWP: Wigilia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Dzisiaj w kameralnej atmosferze odbyła się Wigilia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych Policjantach. To szczególne zwłaszcza dzisiaj gdyż w Oleśnicy odbyły się uroczystości pogrzebowe poległego na służbie starszego aspiranta Mariusza Koziarskiego. Uczestnicy Wigilii uczcili minutą ciszy zmarłego tragicznie policjanta.

Dzisiaj (09.12.17 r.) w restauracji Między Deskami w Tomaszkowie, odbyła się uroczysta Wigilia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Przybyłych gości przywitał Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek, który jednocześnie poprosił wszystkich gości o uczczenie minutą ciszy tragicznie zmarłego policjanta z Specjalistycznego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu st. asp. Mariusza Koziarskiego. Szef garnizonu podkreślił, że funkcjonariusze nie zapominają o rodzinach zmarłych policjantów i jak tylko mogą je wspierają.

Honorowy patronat nad uroczystością objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. W zastępstwie Pana wojewody, słowa na święta skierował, Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. administracji zespolonej i administracji nie zespolonej w województwie Jarosław Babalski. Nie zabrakło również przedstawiciela Marszałka województwa Warmińsko-Mazurskiego, Janusza Wiśniewskiego pełnomocnika Marszałka ds. obronnych i bezpieczeństwa publicznego, Arcybiskupa Seniora Archidiecezji Warmińsko-Mazurskiej Edmunda Piszcza, przewodniczącej Fundacji Pani Ireny Zając, przedstawiciela Warmińsko-Mazurskich NSZZ Policjantów podinsp. Zbyszka Kowalskiego oraz licznie zgromadzonych darczyńców, m.in. przedstawicieli sieci sklepów Lewiatan, Rast oraz firmy Staniszewscy Beton.

Następnie wszyscy uczestnicy podzielili się opłatkiem poświęconym przez Arcybiskupa Seniora Archidiecezji Warmińsko-Mazurskiej Edmunda Piszcza. Po przemówieniach, Inspektor Tomasz Klimek wspólnie z Panią Ireną Zając rozdali prezenty ufundowane przez darczyńców i fundację. Następnie przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów również wręczyli upominki rodzinom policjantów z garnizonu warmińsko-mazurskiego.

Miłym zaskoczeniem było wręczenie przez rodziny zmarłych policjantów, drobnych upominków dla darczyńców oraz przedstawicieli fundacji. Następnie wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu gdzie panowała iście rodzinna atmosfera.

Fundację powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku.

Celem Fundacji jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, a często jedynych żywicieli. Sytuacja finansowa niektórych rodzin jest bardzo zła. Najczęściej giną młodzi wiekiem i stażem pracy policjanci. Renta przysługująca rodzinie jest zbyt niska, aby zapewnić utrzymanie dla osieroconej rodziny.

Fundacja dziękuje wszystkim za wsparcie finansowe, dzięki któremu na dziecięcych buziach pojawi się uśmiech.

Fundacja została zarejestrowana 13 listopada 1997 r. Środki, które przeznacza na pomoc wdowom i sierotom po poległych funkcjonariuszach pochodzą z:

– zbiórek pieniężnych

– darowizn

– spadków

– zapisów

– subwencji

– dotacji

Pomoc udzielana jest w formie:

– zapomóg materialnych i finansowych wdowom i sierotom po poległych policjantach, pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych.

– stypendiów i pomocy materialnej związanej z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

– organizowania i dofinansowywania pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach

– dofinansowywania kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot.

Fundacja na Warmii i Mazurach działa od samego początku, czyli od 1997 roku, pod opieką ma 12 rodzin. Warmińsko – mazurscy policjanci rocznie przekazują Fundacji blisko 30.000 złotych. Wsparcia udzielają także instytucje i stowarzyszenia z regionu i jest to rocznie 9.000 złotych. Jesteśmy na II miejscu w kraju spośród innych garnizonów, które regularnie wspierają Fundację (co miesiąc z kont funkcjonariuszy, oczywiście, którzy zadeklarowali taką chęć, pobierana jest drobna kwota). Jest to bardzo ważne wsparcie dla rodzin potrzebujących pomocy. Dzięki Fundacji dzieci mają zapewnione m.in. przybory szkolne, ufundowane stypendia, wyjazdy na odpoczynek letni i zimowy.

źródło: http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/40104,KWP-Wigilia-Fundacji-Pomocy-Wdowom-i-Sierotom-po-Poleglych-Policjantach.html