Świąteczne spotkanie z podopiecznymi fundacji

Inspektor Piotr Kucia, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, spotkał się z podopiecznymi Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Opłatkowe spotkanie z rodzinami naszych kolegów, którzy oddali swoje życie w służbie stało się już przedświąteczną tradycją. Zebrani podzielili się opłatkiem, przygotowano specjalny poczęstunek, wystąpiła też policyjna orkiestra.

W kasynie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się spotkanie wigilijne z rodzinami policjantów, podopiecznymi Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z udziałem przedstawicieli zarządu Fundacji. Spotkania takie wpisały się już w przedświąteczną tradycje w naszej komendzie i są wyrazem pamięci o naszych nieżyjących kolegach oraz jednym z przejawów wsparcia udzielanego ich rodzinom. W dzisiejszym spotkaniu  wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia, który z każdym z przybyłych gości przełamał się opłatkiem, składając życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/220527,Swiateczne-spotkanie-z-podopiecznymi-fundacji.html