UWAGA! POTRZEBNA KREW!

Joanna Molak od początku istnienia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach jest nie tylko jej wiceprezesem, ale i podopieczną. Jej mąż, policyjny pirotechnik, zginął w 1996 r. podczas próby neutralizacji ładunku wybuchowego.

Pani Joanna od kilku lat choruje onkologicznie, w ciągu ostatnich kilku miesięcy jej stan znacznie się pogorszył, potrzebne są transfuzje krwi grupy B Rh+. Dlatego apelujemy zwłaszcza do mieszkańców Mazowsza o oddawanie krwi dla naszej Joasi: można to uczynić albo w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, ul. Saska 63/75, albo w oddziałach terenowych. Ważne, by przy oddawaniu krwi podać imię i nazwisko „Joanna Molak” oraz grupę krwi B Rh+. Informacje, kto nie może oddawać krwi, znajdują się na stronie http://www.rckik-warszawa.com.pl/kto-nie-mo%C5%BCe-odda%C4%87-krwi.html.

Dziękujemy wszystkim za rozpowszechnianie naszego apelu i za oddawanie krwi, najcenniejszego daru, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi.

Zarząd Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom

po Poległych Policjantach