VII Charytatywny Bal Oficerski Policji

Za nami wspaniała impreza wieńcząca kilkutygodniowe przygotowania. VII Charytatywny Bal Oficerski Policji zorganizowany na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach odbył się 1 lutego 2020 roku w Auli Kryształowej Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agaty Kornhauser-Dudy. Komitet wspierający organizację balu pracował pod auspicjami małżonki Komendanta Głównego Policji, Pani Małgorzaty Szymczyk.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach powołana przez Komendanta Głównego Policji od 1997 roku niesie pomoc wdowom i sierotom po poległych w służbie funkcjonariuszach z terenu całej Polski. Nasza działalność oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej, dzięki której możemy sprawować opiekę nad 240 osieroconymi rodzinami.

Serdeczne podziękowanie kierujemy pod adresem wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tak ważnej dla naszej Fundacji imprezy. Tak, jak w latach poprzednich, tak i podczas tegorocznego balu nie zawiedli nas goście, nie zawiedli również ludzie wielkiego serca – każdy przedmiot przekazany na bal był darem od dobrych ludzi, którzy poczuli jedność w niesieniu pomocy potrzebującym.

Wielkim sukcesem zakończyła się zbiórka funduszy. Łącznie, z przeprowadzonej w znakomity sposób przez asp. szt. Waldemara Kozerę zbiórki pieniędzy na realizację celów statutowych, Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach zebrała rekordową kwotę 101.500 złotych.

„Nie liczy się ile dajemy, lecz czy dar wypływa z serca” – dzięki wsparciu ludzi dobrej woli grono wielkich, gorących, wrażliwych serc stale się powiększa.