XI Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w piłce nożnej halowej im. podkom. Andrzeja Struja

W dniach 11-13 lutego 2020 roku, pod honorowym patronatem Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, odbył się XI Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja.

W rozgrywkach o puchar Komendanta Głównego Policji, na sześciu warszawskich obiektach sportowych, walczyło 63 polskich i zagranicznych reprezentacji służb mundurowych.  

Inicjatorem organizacji turnieju jest Gabinet Komendanta Głównego Policji. Tegoroczne rozgrywki piłkarskie odbyły się przy współpracy z Komendą Stołeczną Policji, Stołeczną Grupą Wojewódzką i Regionem Centralnego Biura Śledczego SGW Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, Zarządem Głównym NSZZ Policjantów oraz władz samorządowych miasta stołecznego Warszawy.

Corocznie rozgrywany turniej piłkarski dedykowany jest pamięci podkom. Andrzeja Struja, policjanta Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji, który 11 lat temu w następstwie podjętej interwencji poniósł śmierć.

Od 2010 roku, na to szczególne dla środowiska policyjnego wydarzenie, zapraszana jest także Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, która nad rodziną zmarłego tragicznie funkcjonariusza objęta opiekę.  

W tegorocznej gali otwarcia i zamknięcia turnieju z ramienia Fundacji udział wzięli: przewodniczący Rady, Pan nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło oraz prezes Zarządu, Pani Irena Zając.

Podczas turnieju przedstawiciele Fundacji przeprowadzili zbiórkę pieniędzy, które przeznaczone zostaną na realizację naszych celów statutowych.

Relacja z rozgrywek sportowych zostanie opublikowana na łamach „Policja 997”, nad którymi miesięcznik objął patronat medialny.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie, a wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Serdeczne słowa podziękowania kierujemy do Darczyńców, których wrażliwość otworzyła serca dla naszych Podopiecznych.