Akcja charytatywna Wydziału Narkotykowego Komendy Stołecznej Policji

Policjanci i pracownicy Wydziału Narkotykowego Komendy Stołecznej Policji, w poczuciu solidarności i więzi z rodzinami poległych Kolegów, w okresie niepowtarzalnej atmosfery Świąt Bożego Narodzenia, zainicjowali zbiórkę upominków świątecznych, którą chcieli przekazać dla jednej z rodzin objętych opieką naszej Fundacji.

Zapoczątkowana przez Wydział akcja miała na celu przekazanie, oprócz samych prezentów i pomocy materialnej, czegoś równie wartościowego, a mianowicie troski, zainteresowania i wiary, że środowisko policyjne pamięta i nie jest obojętne na losy rodzin po śmierci ich Najbliższych.

W dobroczynną akcję włączył się również ówczesny Komendant Stołeczny Policji, Pan nadinsp. Paweł Dobrodziej, przekazując upominek także w imieniu kierownictwa garnizonu stołecznego.

Przedstawiciele Zarządu Fundacji, w porozumieniu z przedstawicielami garnizonu stołecznego, w dniu 22 grudnia ubr. przekazali także w naszym imieniu, rodzinie tragicznie zmarłego policjanta Komendy Stołecznej Policji, przygotowane upominki.

Organizatorzy, z myślą o osieroconych rodzinach policyjnych, mają nadzieję, że także i w tym roku, w zainicjowaną przez nich akcję charytatywną, włączą się również policjanci i pracownicy nie tylko z macierzystych jednostek, w których służyli polegli Koledzy, ale i z innych jednostek organizacyjnych Policji.