Wspomnienie pośmiertne podinsp. A. Żwański

„Proście Wy Boga o takie modlitwy,

które łez nie chcą, ni skarg, ni żałości,

lecz dają sercom moc czynu,

zdrój siły na dzień przyszłości”

Maria Konopnicka

 

Są życia, które nie kończą się wraz ze śmiercią, jak długo trwa pamięć o Tych, z którymi musieliśmy się pożegnać …

 

w 4 rocznicę śmierci podinsp. w st. spocz. Andrzeja Żwańskiego – wiceprzewodniczącego Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom  po Poległych Policjantach

 

oddajemy cześć Jego pamięci!

Rada, Zarząd i Podopieczni

Fundacji Pomocy Wdowom                             

i Sierotom po Poległych Policjantach