Benemerenti dla Fundacji

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach została uhonorowana statuetką Benemerenti, przyznaną przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego. Uroczystość odbyła się w Warszawie 13 stycznia 2024 r.

W sobotę 13 stycznia br. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie odbyła się uroczystość, podczas której wręczono wyróżnienia Benemerenti („Dobrze zasłużonym”) i Medale „Militio Pro Christo” („Walczę dla Chrystusa”). Wśród tegorocznych laureatów znalazła się Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, która od lat zajmuje sie rodzinami funkcjonariuszy, którzy ponieśli śmierć na służbie.

Nagroda Benemerenti została ustanowiona dekretem biskupa polowego WP gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia z dnia 23 lutego 1995 r. i przyznawana jest „dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość”. Z czasem zaczęto wyróżniać również instytucje. Wcześniej wyróżnieni otrzymywali okolicznościowy dyplom i kryształowy puchar. W 2012 r. nagroda przybrał formę statuetki. W ubiegłym roku wśród nagrodzonych znaleźli się: Caritas Polska, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych i Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Warto podkreślić, że nagrodę Benemerenti otrzymał pośmiertnie śp. nadinsp. Marek Papała, były Komendant Główny Policji.

W tym roku do grona laureatów nagrody dołączyła Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Statuetkę z rąk Ordynariusza Polowego WP ks. Wiesława Lechowicza, który jest jednocześnie Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji odebrali prezes Fundacji mł. insp. w st. spocz. Irena Zając oraz przewodniczący Rady Fundacji nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło. Krajowy Duszpasterz Policji odznaczył także Medalem „Militio Pro Christo” osoby działające na rzecz Fundacji: mł. insp. Barbarę Żebrowską, Zenona Parchimowicza, Wioletę Skowyrę, Hannę Parchimowicz i Dorotę Książak. 

Prezes Irena Zając w swoim wystąpieniu podziękowała za wyróżnienie nagrodą Benemerenti, którą traktuje jako docenienie wieloletniej działalności rzeszy wolontariuszy, którzy pracują na rzecz Fundacji. – Nasza praca spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem w środowisku policyjnym – podkreśliła Pani Prezes. – Niestety, policjanci giną na służbie. Naszą misją jest także uświadamianie wszystkim ludziom, że służba policyjna to nie tylko wcześniejsza emerytura, ale także łzy, płacz, samotne wychowywanie dzieci i wiele problemów, które wdowa musi sama pokonać, gdy mąż zginie. Naszą rolą jest pomóc tej kobiecie wychować dzieci.

Pozostali wyróżnieni w tym roku nagrodą Benemerenti to: trzy lotnicze bazy wojskowe, które zaangażowane są w „Akcję Serce”, czyli szybki transport organów do transplantacji – 8. Krakowska Baza Lotnictwa Transportowego im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego, 33. Powidzka Baza Lotnictwa Transportowego i 43. Oksywska Baza Lotnictwa Morskiego im. kmdr. por. Edwarda Stanisława Szystowskiego, a także 10. Warszawski Pułk Samochodowy im. mjr. Stefana Starzyńskiego oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Warszawie, czyli Pallotynek. 

Na sobotniej uroczystości w katedrze polowej WP obecny był Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk, a także m.in.: Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP insp. Robert Horosz i kapelan Komendy Głównej Policji ks. Wojciech Juszczuk SAC.

Ceremonii towarzyszył występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod dyrekcją Pawła Szkopa, który zapewnił oprawę muzyczną oraz wykonał kolędy i pieśni noworoczne. Na zakończenie z recitalem kolędowym, okraszonym także swoimi największymi  przebojami wystąpiła Halina Frąckowiak, która odznaczona została Złotym Krzyżem Biskupa Polowego Deo et Patriae (”Bogu i Ojczyźnie”).