Spotkanie Komendanta Wojewódzkiego z rodzinami poległych policjantów

W dniu 23 stycznia 2014r. w Komendzie Wojewódzkiej  Policji w Szczecinie w sali generalskiej  odbyło się noworoczne spotkanie z  rodzinami – podopiecznymi  Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z naszego województwa. Podczas uroczystości nie zabrakło noworocznych życzeń, upominków i szczerej rozmowy o radościach i troskach ich codziennego życia.

Dzisiaj  w samo południe w sali generalskiej  KWP Szczecin odbyło się noworoczne spotkanie z osieroconymi  rodzinami, których ojcowie zginęli podczas pełnienia służby. W spotkaniu oprócz  szefa zachodniopomorskiej policji insp. Jarosława Sawickiego , jego zastępcy mgr Marka Jasztala a także  zaproszonych gości uczestniczyli  przedstawiciele Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po
Poległych Policjantach tj. Pani Irena Zając – Prezes Zarządu, Pani Halina Wieczur – Członek Zarządu, i Pani Ewa Chrzanowska – Pełnomocnik Fundacji z KWP Szczecin oraz Marian Boguszyński Przewodniczący NSZZ Policjantów województwa zachodniopomorskiego.

Tak uroczyste spotkanie  z rodzinami poległych policjantów zorganizowane zostało po  dłuższej przerwie. Podczas wizyty  był czas na złożenie sobie noworocznych życzeń,  szczerej rozmowy  a także  wręczenie dzieciom i wdowom – podopiecznym Fundacji  upominków noworocznych.

W dalszej części spotkania  przy kawie i  pięknie udekorowanym torcie zebrani goście w miłej  atmosferze wymieniali się doświadczeniami, mówili o swoich sukcesach i problemach z którymi borykają się w codziennym życiu.

Zespól Prasowy KWP Szczecin / IK