Spotkanie integracyjne Małopolski i Lubelszczyzny

W Ośrodku Beskidzki Raj w Zawoi w dniach 2 – 3 października 2015 roku odbyło się spotkanie integracyjne podopiecznych Fundacji z garnizonów małopolskiego i lubelskiego.  W spotkaniu wzięła udział również Pani Prezes Zarządu Fundacji Irena Zając oraz Pełnomocnicy: KWP w Krakowie podkom. Franciszek Gawlik i KWP w Lublinie asp. szt. Waldemar Dziedzic.

Wyjazd w Beskidy poprzedziła wizyta w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, gdzie rodziny poległych na służbie policjantów oraz przedstawicieli Fundacji gościł Małopolski Komendant Wojewódzki Policji  nadinsp. Mariusz Dąbek.

W trakcie pobytu w Zawoi, uczestnicy spotkania mieli możliwość spotkania z Komendantem Powiatowym Policji w Suchej Beskidzkiej insp. Zbigniewem Maryonem –organizatorem Memoriału Wojciecha Spyrki, policjanta KPP w Suchej Beskidzkiej, który zginął w wypadku podczas służby w 2011 roku. Wspólnie spędzony czas sprzyjał również bliższemu poznaniu i integracji. Piękna pogoda pozwoliła na spacery po urokliwej okolicy, wizytę w MINI ZOO oraz umożliwiła podziwianie panoramy Beskidów z wieży widokowej.

Udział w spotkaniu był okazją do oderwania się od trudnej rzeczywistości i dodał otuchy do dalszego podejmowania codziennych wyzwań.